On-line podnikání Adély Sen odstartoval jeden obří fuck-up a pár klasických začátečnických chyb. Přestože její znalosti marketingu převyšovaly většinu v té době dostupného know-how pro on-line podnikatele, neušetřila si hned několik přehmatů.

Na začátku všeho byla pohodlnost, záchvěv imposter syndromu i shiny object syndrom

Když Adéla Sen vstoupila do českého podnikatelského on-line rybníčku, měla na chvíli
pocit, že se ocitla v úplně jiném světě a že on-line marketingu vlastně vůbec
nerozumí…

Pohltilo ji to natolik, že na chvilku zblbla a zapomněla, že se v on-line marketingu pohybuje skoro 10 let a že je v zásadě jednoduchý. Jen je potřeba o něm začít
přemýšlet v kontextu osobních značek.

A tak studovala informace, nasávala a pokoušela se na svoje podnikání aplikovat
strategie, které zafungovaly druhým a ti je pak předávali dál. Tohle období testování a
zkoušení trvalo cca 9 měsíců, než se probrala a začala ve svém podnikání používat vlastní
zkušenosti, strategie a principy, upravené sobě na míru.

 

Jaké chyby adéla dělala?

#1 Seděla na dvou židlích, bála se odejít ze spolupráce s velkým a významným klientem, se kterým spolupracovala 6+ let. Jenže díky tomu pořád upřednostňovala práci pro klienta, místo toho, aby svoje podnikání aktivně rozběhla.

#2 Ztratila spoustu času tvorbou e-booku zdarma, psaním blogu, stavěním vlastního webu na koleně, snahou porozumět všemu a v krátkém čase.

#3 Vytvořila obsáhlý on-line kurz, aniž by věděla, kdo je v on-linu její reálný, ne domnělý ideální klient a jestli bude o takový druh produktu zájem (prodala jen 2 ks, a tak se rozhodla klientkám raději vrátit peníze).

#4 Neměla vybudovanou fungující komunitu, takže v reálu neměla svůj on-line kurz šanci prodat.

#5 Utratila 8 000 Kč za reklamu, na kterou si najala specialistku a hned do začátku se spálila a zjistila, že ne každý, kdo se v on-linu prezentuje jako profík, tím profíkem skutečně je.

 

Počáteční nadšení z on-line podnikání vystřídala po nepovedené kampani deziluze a frustrace. Adéla měla hlavu jak pátrací balón, u kompu seděla 12 hod denně, výsledky a zisky 0 a vztahy v rodině začínaly skřípat.

„Byla jsem na sebe naštvaná. Strategie i marketingové myšlení jsem měla vždycky v malíku, v on-linu pracovala na projektech s rozpočtem 10+ mio, tak jak to, že nedokážu naplno rozběhnout svůj vlastní byznys?“

Pokud jsi momentálně v podobné fázi svého podnikání, přešlapuješ na místě a hodila by se ti v aktuální situaci podpora zkušených mentorek a markeťaček zabukuj si s námi mapovací hovor tady.

 

sebereflexe a mapování procesu

Adéla si udělala sebereflexi, zmapovala celý proces, začala používat vlastní rozum a zkušenosti, vyprdla se na rady všech on-line marketérů a udělala si vlastní plán. Ano, ten plán, který jí následně v pandemii vydělal bez 40 tis. Kč milion.

Pokud jsi v podnikání na začátku a tvoje znalosti marketingu tomu odpovídají, je v pořádku duplikovat strategie a následně je upravit a přizpůsobit na míru svému životnímu i podnikatelskému rytmu a potřebám.

Díky nepovedené kampani na prodej on-line kurzu se Adéle podařilo získat během měsíce cca 300+ kontaktů do databáze a úspěšně rozběhnout fb skupinu, která se později stala jejím hlavním marketingovým, komunikačním a akvizičním kanálem.

 

Když se oklepala, přišla pandemie

„Byl únor 2020 a celá rodina onemocněla covidem (ještě před prvním březnovým lockdownem), který nás cca na měsíc vyřadil z provozu. Když jsem se vzpamatovala, tak jsem se s klientem dohodla na ukončení spolupráce k poslednímu březnu.“

Fb skupina se krásně rozrůstala a v březnu 2020 v ní Adéla měla už přes 600 žen-podnikatelek. Natáčela videa, dělala tematické týdny, krátké několikadenní výzvy a práci s komunitou si užívala, protože měla od publika okamžitou zpětnou vazbu. 

Další ledová sprcha přišla s první uzávěrou. Paralyzovaná byla Adéla přesně týden. Ke konci už se jen smála. Vesmír má někdy škodolibý až zvrácený smysl pro humor.

 

Z hrozby příležitost

Adéla si udělala jednoduchou osobní byznysovou SWOT analýzu, několik anket ve skupině a vytvořila svou první službu na míru sobě a své komunitě.

Viděla velkou výhodu v obohacení mentoringu o koučovací přístup, byť to v té době šlo trochu proti proudu a koučovacím zásadám.

Nacenila si jednorázovou konzultaci a vytvořila 2 balíčky služeb po 6 a 12 konzultacích o délce konzultace 90 min. Začínala na ceně jednorázové konzultace 1500 Kč na hodinu a s tím, jak získávala větší jistotu v konzultacích a dařilo se jí zvyšovat kvalitu služeb, postupně zdražovala.

Bezplatné 20minutovky zdarma

Na přelomu března dubna Adéla vykopla svou první nabídku bezplatných 20min konzultací na téma: Převeď svoje podnikání z off-linu do on-linu.

Nabídku promovala pouze ve své fb skupině a těch 20 míst bylo k jejímu překvapení pryč během několika málo hodin. Tak nabídku otočila ještě jednou.

„Těch 40 konzultací zdarma byl marketingový a byznysový poklad. Zjistila jsem, co reálně trápí moje potenciální klientky, navázala s nimi vztah a začala budovat důvěru, získala mrak hodnotných referencí, které ženy nadšeně sdílely a doporučovaly mě dál.“

Co bylo úplně nejlepší, Adéla prodala 7 balíčků konzultací přirozeně a bez tlaku na prodej a vydělala si tak prvních 100 tis Kč.

Přestala hledat venku a začala tvořit zevnitř sebe

Díky proběhlým konzultacím měla Adéla spoustu témat a inspirace, co sdílet, o čem mluvit a psát a taky věděla, že se musí naučit lépe hospodařit se svým časem. Konzultace začala směřovat na út, st a čt, pondělky si nechala na rozvoj svého podnikání a pátky off.

Během dubna ve skupině prodala ještě několik dalších balíčků a začala si uvědomovat, že tohle dlouho nevydrží, protože nechtěla v pracovní dny sedět 10 hodin u počítače a konzultovat. Z dlouhodobého hlediska je navíc výměna vlastního času za peníze neudržitelná a neefektivní.

první skupinovka už za 3 měsíce

I Adéla si během tohoto prvního podnikatelského roku potřebovala poladit svůj money mindset a plně se usadit v roli podnikatelky a byznys leaderky. 

A protože už dříve v off-linu vedla skupiny a lektorovala, řekla si, že zkusí nabídnout první mastermind za extrémně nízkou zaváděcí cenu 3000 Kč/osoba/měsíc. Mastermind byl koncipovaný na 3 měsíce. 

Udělala 2 kategorie – pro začínající a pokročilejší podnikatelky. Dohromady se přihlásilo 10 žen. První skupina byla perfektní, polovina žen předtím absolvovala 20 min zdarma. Takže opět potvrzení, že se investice do konzultací zdarma vyplatila.

Druhá skupinka se bohužel rozpadla, protože 2 ženy se rozhodly vystoupit, jedna ze zdravotních důvodů, druhá vstoupila do mastermindu jinde. Nebyla to příjemná situace, ale ženy, které měly zaplaceno Adéla převedla na individuál a věnovala jim individuální konzultace v ceně mastermindu. Opět mega cenná zkušenost, protože díky ní si nechala sepsat profi VOP od právničky na míru vlastním službám a produktům.

Cenu za další mastermind zvedla desetinásobně

Ženy byly z mastermindu nadšené a samy jeho hodnotu ocenily cca na desetinásobek. A Adéla si v praxi ověřila, jak obrovskou hodnotu předává. Měla plno, klientky byly ze spolupráce nadšené, a tak bylo postupné zdražování služeb i celého portfolia dalším logickým krokem.

V září Adéla vyprodala další mastermind a souběžně s ním i balíčky konzultací. Její příjem se poprvé přehoupl na 200 000 Kč/měsíc.

V závěru roku ohlásila další výrazné zdražení služeb a umožnila ženám ve skupině nakoupit balíčky pro spolupráci se startem od února 2021 a znovu vydělala přes 200 tis Kč jen prodejem balíčků. Zkrátila však čas konzultace z 90 na 60 min.

„Věděla jsem, že se chci v březnu 2021 věnovat tvorbě on-line kurzu na fb skupinu a vyzkoušet kampaň včetně reklamy a 3denního tréninku. Hodilo se mi, že jsem všechny nabídnuté balíčky na první pololetí následujícího roku během jednoho dne vyprodala.“

V listopadu začala Adéla pracovat na tvorbě podnikatelského plánu na rok 2021, pro který byl její měsíční prodejní cíl 200 tis Kč.

Po celou dobu roku 2020 byla jejím hlavním marketingovým, komunikačním a akvizičním kanálem vlastní fb skupina a částečně si budovala expertizu i v dalších skupinách s podnikatelským zaměřením.

Na přelomu listopadu a prosince se Adéla domluvila na dlouhodobé spolupráci s virtuální asistentkou a svůj první podnikatelský rok ukončila ziskem 960 000 Kč. 

 

10 STRATEGICKÝCH KROKŮ NA ADÉLINĚ CESTĚ

 1. Přestala aplikovat na svoje podnikání cizí strategie (což je OK, pokud rozumíš marketingu a umíš si ho přizpůsobit, jinak duplikování v začátcích podnikání funguje, pokud dodržíš pár zásad).
 2. Propojila koučování s mentoringem a uvědomila si svůj podnikatelský x-factor.
 3. Byznys v začátku vystavěla na individuálních konzultacích, díky čemuž začala vydělávat v podstatě hned první měsíc.
 4. Nabídla 20min tematické konzultace zdarma/za referenci, ze kterých získala první prodeje balíčků.
 5. Rozhodla se pro jeden akviziční kanál a tím byla fb skupina (může to být jakýkoli jiný kanál, kde je tvoje cílovka, podstatné je, že netříštila pozornost na 10 platforem).
 6. Díky sebereflexi a zpětnému zmapování své cesty objevila díry ve své strategii a na základě toho ji vylepšila a upravila na míru sobě a svému podnikání.
 7. Vedle balíčků konzultací začala prodávat mastermindy a prakticky se zlepšovala v práci se skupinami, která ji vždy bavila.
 8. Pokaždé, když vyprodala konzultační praxi na 2 měsíce dopředu, tak všechny služby zdražila, mastermind, oproti prvnímu extrémně levnému běhu, desetinásobně.
 9. Na konci roku ohlásila skokové lednové zdražení a nabídla k prodeji omezený počet balíků za staré ceny, ovšem se zkráceným časem konzultace z 90 na 60 min.
 10. V závěru roku začala pracovat na podnikatelskému plánu na další rok, do kterého začlenila efektivní 90denní plánovací cyklus.

Využij naše know-how pro svůj byznys!

Shromáždily jsme všechny naše odborné znalosti a osobní zkušenosti v Business Boost Clubu LA Schola a tobě do něj teď nabízíme přístup.

 

Co tě čeká? 100+ hodin nadupaného a hodnotného obsahu z oblastí, které jsou potřebné pro každý úspěšný byznys: 

 • mindset

 • efektivita a produktivita

 • značka a prezentace

 • budování komunity

 • copywriting

 • strategie prodeje podle fáze podnikání

 • návody, checklisty a další nástroje, které v onlinu využiješ

V BBC najdeš naše ověřené strategie, za které dáme ruku do ohně.

Pojď si pro ně do Business Boost Clubu TUDY.