Často si připadáš zahlcená a ztracená v tom, co tvoje podnikání potřebuje? Pozoruješ u sebe záchvaty pracovního nadšení, které střídají stejně intenzivní propady? Během nich by ses nejradši na všechno vykašlala, nevidíš v ničem smysl…

Prozkoumej, jestli se u tebe neprojevuje Shiny Object Syndrom neboli SOS.

 

Co to je bright shiny object syndrom?

Shiny Object Syndrome (SOS) je nutkání následovat nápad, trend nebo myšlenku, bez ohledu na to, jaký má reálný potenciál posunout tvůj byznys k vytyčenému cíli. Ve své destruktivní podobě je SOS narušitelem, který tě odvádí od práce, kterou potřebuješ vykonat, aby ses posunula tam, kde chceš jako podnikatelka být.

Ve zdravé míře SOS potřebujeme, abychom udrželi naše podnikání sexy a up to date. Potíže nastávají ve chvíli, kdy podlehneme dojmu, že potřebujeme neustále něco nového vytvářet, něco nového se učit, někoho nového sledovat, aby náš byznys prosperoval.

V poslední době si u svých klientek čím dál častěji všímáme, že se u nich silně projevuje stínový aspekt SOS.

Jana trpí Shiny Object Syndromem. Její podnikání stagnuje, protože Jana raději rozvíjí nové myšlenky a nápady, aniž by zkoumala jejich reálný přínos pro svůj byznys.

Vynakládá spoustu času a energie neefektivně. Úkoly, na kterých je potřeba strategicky a koncepčně pracovat, uložila, na úkor neustálého rozvíjení nových nápadů, k ledu.

Podnikat a trpět přitom Shiny Object Syndromem, je jako chtít vyhrát sprint na 100 m s železnou koulí u nohy.

Jak se shiny object syndrom projevuje

Jana je energická a činorodá. Nápady z ní srší na všechny strany a vždy pracuje na několika projektech současně. Snadno se nadchne pro nový nápad nebo myšlenku a začne ji rozvíjet na úkor jiných úkolů, které by potřebovala dokončit.

Nástěnky v Trellu nebo Google Drive Jana plní rozpracovanými nápady. Kupuje si on-line kurzy, stahuje e-booky a na počítači má stovky záložek s články, které by si k tématu chtěla přečíst. Sleduje nejrůznější leadery a jejich myšlenkami plní své poznámkové bloky. S každým novým nápadem si vyhledá tunu informací, které začne studovat.

Je nadšená a o každém novém nápadu nám zaníceně vypráví. Ale pak přijde střih a ta stejná Jana je zahlcená, ztratí fokus, její motivace klesne a dostaví se pocit frustrace. Nástěnky a dokumenty jsou plné nedokončených úkolů a nápadů, které Jana nikdy nezrealizovala – rozepsanými blogovými články, nápady na nové služby, kurzy, spolupráce atd.

A Jana se propadá hlouběji a hlouběji do králičí nory. Její to-do list je nekonečný a Jana není schopná vybrat si, který rozdělaný úkol dokončí. Hlava si potřebuje odpočinout, a tak si Jana naordinuje 3denní volno, kdy nesáhne na práci. Během 3denního volna se oklepe a jak sedne k počítači, začne kolotoč nanovo. Bludný kruh se uzavírá.

 

Kdy se shiny object syndrom nejčastěji projevuje?

1. Jsi nová v oboru a snažíš se co nejrychleji v dané oblasti zorientovat. U on-line podnikatelek jsou to typicky nové technologie a postupy, know-how, leadeři a jejich úspěchy, kterých si i ony samy přejí dosáhnout. V touze po úspěchu hltají a nasávají nové podněty z okolí, aniž by je vztahovaly ke své strategii, jejich vlastním plánům a cílům.

2. Podléháš FOMO efektu (fear of missing out), neboli strachu, že něco důležitého propásneš, když nebudeš držet krok s nejnovějšími trendy, nepřetržitě chrlit nové nápady, nebudeš na všech sítích, nebudeš se vzdělávat a nebudeš sledovat své oblíbené osobnosti.

3. Nejsi ukotvená ve svém podnikatelském směru, nemáš vizi a nejsi si jistá, kam vlastně směřuješ. A tak se snadno inspiruješ něčím venku, co vypadá lákavě, aniž bys dopředu zkoumala, jestli je to skutečně to pravé pro tebe a tvoje podnikání.

 

JAKÝ MINDSET JE ZODPOVĚDNÝ ZA SHINY OBJECT SYNDROM?

Nelekej se, Shiny Object Syndrom není psychická porucha v pravém slova smyslu. Je to spíš zlozvyk, nevědomé chování, kdy se vyhýbáme odpovědnosti za vlastní výsledky a cíle. „Schováváme“ se za práci na nových myšlenkách a nápadech, které ale stejně jako ty předchozí, málokdy dotáhneme.

 

Poznáš se v některém z bodů?

 1. Jsi přemotivovaná a v důsledku toho honíš moc zajíců najednou.
 2. Jednáš impulzivně a intuitivně bez vlastní strategie a širšímu porozumění kontextu.
 3. Bojíš se vlastního selhání, a to ti brání dotahovat svoje nápady do konce, uvádět je do praxe a testovat je na skutečných klientech.
 4. Jsi v oběti a nechceš přijmout odpovědnost za vlastní výsledky.
 5. Bojíš se, že nejsi dost dobrá, že ještě nejsi dost (doplň podle sebe) a tak máš puzení neustále vyhledávat další a další informace.
 6. Máš nepříjemný nutkavý pocit, že zatímco pracuješ na splnění svých cílů, uniká ti například dění na sítích, a tak se neustále vyrušuješ a přeskakuješ z jednoho úkolu na druhý.
 7. Máš problém dotahovat svoje myšlenky a nápady do konce.
 8. Označuješ sama sebe za multipotenciálku.

Shiny Object Syndrom je způsob prokrastinace. Jeho nejhorším důsledkem je to, že nám brání dosahovat výsledky, které jsou důležité proto, aby se naše podnikání rozvíjelo a rostlo. Je lákavější a zábavnější rozvíjet novou myšlenku, než si vyhrnout rukávy a systematicky, krok za krokem, budovat a rozvíjet strategicky svůj byznys.

 

Multipotencionalita nebo shiny object syndrom

Nezaměňuj SOS za multipotencionalitu. Je příjemnější omluvit si vlastní roztěkanost a nesoustředěnost širokou paletou zájmů, než přijmout odpovědnost za to, že se potýkám s SOS. Chápu. Ale uvědomění je nutným prvním krokem k tomu něco změnit.

Multipotencionalita tak, jak je obvykle klientkami na sítích nebo při konzultacích popisovaná a vnímaná, je často jen zástěrkou za blbě nastavený mindset, podobně jako SOS. Nebo ještě jinak: SOS je zodpovědné za to, že ses zaškatulkovala sama před sebou jako multipotenciálka, protože to na tebe někde „zablikalo“ a bylo to atraktivní vysvětlení pro tříštění tvé vlastní pozornosti.

 

SOS se rád kámoší s dalšími syndromy jako je Imposter, perfekcionismus, prokrastinace, rozhodovací paralýza apod. Vytváří v nás iluzi, jak usilovně pracujeme na svém podnikání, ale vše se často děje v rovině teorie a nové myšlenky a nápady zůstávají „uvězněné“ na papíře.

 

  5 negativních důsledků shiny object syndrom pro tvoje podnikání

   DŮSLeDEK NO.1: NEDOSAHUJEŠ SVÝCH CÍLŮ

   Nejsi schopná koncentrovat se na jedno téma a dotahovat vlastní myšlenky a nápady do konce, nebo ti to trvá neúměrně dlouho. Investuješ čas a energii do rozjíždění nových a nových nápadů, které rozpracované a nedokončené opouštíš. Naskakuješ do nevýhodných spoluprací, protože si je dopředu nevyhodnotíš. Jednáš reaktivně a v nadšení, aniž by sis dala prostor na střízlivé zhodnocení.

   Pak už ti nezbývají zdroje na práci na cílech a úkolech, které sis naplánovala. To se zpětně negativně odráží na tvojí psychice a prožíváš v důsledku toho nepříjemné emoce. Protože se jen snažíš a snažíš, ale vytoužené výsledky nikde.

    

   DŮSLeDEK NO.2: TVOJE PRoDUKTIVITA A EFEKTIVITA KLeSÁ K NULe

   Kdo honí moc zajíců, obvykle žádného nechytí. A tak celý den pracuješ jak šílená, ale reálné výsledky nejsou nikde moc vidět. Celý den přeskakuješ od jednoho tématu k druhému, snažíš se zorientovat a na konci dne jsi jen vyčerpaná a bez reálných výsledků.

   Mraky myšlenek a nápadů v různých stádiích dokončení zhoršují tvou orientaci v dané problematice, způsobují chaos, ztěžují prioritizaci a tvoje produktivita a efektivita klesá a ty se cítíš jen víc unavená a bez energie.

    

   DŮSLeDEK NO.3: ŽÁDNÉ, MALÉ NEBO NÍZKÉ ZISKY A SPOUSTA PRÁCE A NÁMAHY

   Protože nesoustředíš svou pozornost na aktivity, které jsou pro tvoje podnikání ziskové, pravděpodobně budou tvoje příjmy nízké a nestabilní, což bude tvoji sebehodnotu dál podkopávat.

   Pokud nemáš jasnou vizi odkud kam směřuješ, stanovené krátkodobé a střednědobé cíle, snadno se ztratíš v možnostech, co všechno bys ještě pro svoje podnikání měla udělat a upřednostníš jednoduše činnosti, které tě víc baví před těmi, které tvůj byznys skutečně posouvají.

   DŮSLeDEK NO.4: VYSTAVUJEŠ SE ZVÝŠENÉ STReSOVÉ ZÁTĚŽI A KoLeDUJEŠ SI O SYNDRoM VYHOŘENÍ

   Tvůj mozek neprodukuje endorfiny a dopamin (hormony zodpovědné za pocit štěstí, radosti a uspokojení), protože když nic nedokončíš, žádná satisfakce se nedostaví. Fyzicky, ani psychicky. Naopak. Tvé pocity frustrace a vlastní nedostatečnosti se prohlubují, včetně pocitu ztráty smyslu.

   DŮSLeDEK NO.5: NAPĚTÍ V KoMUNIKaCI S TVOU VA NEBO TÝMEM

   Představ si, že jeden den jsi nadšená z nového nápadu nebo myšlenky. Sdílíš jí se svým týmem, zapojíš je do kreativního procesu. Díky společné práci po několika dnech zjistíte, že to není zas tak brilantní nápad, nebo že jeho realizace by byla příliš složitá, nebo prostě zjistíte uprostřed procesu, že se to nevyplatí.

   A frustrace z promrhaného času a zbytečně vynaložené energie se přenese na celý tvůj tým. Jestli chceš být tou, která udává ve svém oboru trendy a trpíš SOS, pak je načase s ním zatočit!

    

   Jak předcházet shiny object syndrom

   Pokud máš nový nápad, myšlenku, ideu, zapiš si jí na papír a dej si prostor minimálně 24 hod, než se pustíš do jakékoli práce. Po 24 hod prozkoumej svoje nadšení znovu a pokud tě drží, podrob svůj nový nápad detailnímu zkoumání.

   OTÁZKY, KTERÉ TI POMŮŽOU SHINY OBJECT SYNDROM ODHALIT

   • Splňuje nový nápad Parettovo pravidlo tzn. za 20 % námahy získáš 80 % výsledků?
   • Zapadá do tvojí byznys strategie?
   • Je v souladu s tvými krátkodobými cíli?
   • Jaké činnosti budeš muset přerušit nebo odložit, abys novou myšlenku zrealizovala?
   • Co konkrétně to tvému podnikání přinese?
   • Nakolik je nová aktivita zisková?

    

    Pokud vyhodnotíš, že tvoje myšlenka zapadá do tvého byznys plánu, je snadno proveditelná a efektivní s velkým potenciálem, je potřeba ji otestovat. Vytvoř nějaký miniprodukt, nabídni ochutnávku služby za referenci, zeptej se svých klientů, jestli by je taková služba nebo produkt zaujala. Napiš o tématu příspěvek na sítě, blogový článek a otestuj si u svého publika reálný zájem.

    Jasná vize, konkrétní byznys plán a krátkodobé a střednědobé cíle ti pomůžou udržet fokus a směr v momentě, kdykoli budeš koketovat s realizací nového nápadu a myšlenky.

    Díky dobře zvládnutému plánování a prioritizaci si udržíš produktivitu a efektivitu.

    Zmapuj si, které činnosti nebo lidé tě „vyrušují“ od tvých denních plánů a maximálně tyto rušivé vlivy eliminuj. Urči si časy, kdy se budeš věnovat sociálním sítím, administrativě, odpovídat na zprávy, e-maily. Jako sólopodnikatelka musíš věnovat pozornost spoustě činností a oblastí, chceš-li uspět, tak se bez efektivního plánování neobejdeš.

    Kdykoli ti přijde do hlavy geniální myšlenka nebo nápad, podrob ji důkladnému zkoumání a pokládej si výše zmíněné otázky. Velmi rychle pak budeš schopná vyhodnotit, jestli nový nápad zapadá do tvojí koncepce byznysu.

    Testuj, testuj, testuj, protože dokud si v reálu neověříš, že tvoji klienti jsou ochotní za tvůj nápad zaplatit, nemá smysl na něm pracovat. Teprve reálný zájem a ochota tvých klientů opravdu nakoupit, „stahuje“ (materializuje) tvůj nápad nebo myšlenku do fyzické formy v podobě nové služby nebo produktu. 

    Cítíš, že bys sobě a svému podnikání chtěla dopřát kontinuální podporu hned dvou zkušených byznys kouček a mentorek?

    Více info o tom, co můžeš získat v LA Schola, najdeš TADY.