V líderství jde primárně o cestu, kdy se ze závislosti přesouváme skrze sebepoznání do vnitřní nezávislosti a transformujeme se. Proto je důležité vnitřně přijmout, že tento růst není lineární ani bezbolestný. Nejedná se však o trýznivou, toxickou bolest. Naopak, je to bolest růstu a pokud do ní vejdeme a prožijeme ji, zažijeme silné okamžiky přerodu housenky v motýla.


Přečti si první ze série článků: Kam mizí skuteční lídři

Může se lídrem stát skutečně každý?

Z pohledu Janky Balážové, transformační koučky a ambasadorky empatie v leadershipu, záleží na tom, jak si pojem líderství definujeme. Sama představuje svůj úhel pohledu:

“Líderství není role, pravomoc, ale stav vědomí a přístup k životu. V opačném případě bych líderství odložila při odchodu z práce nebo podnikání. Vědomý lídr ale takto žije nonstop a je lídrem v každé oblasti svého života. A pak je každý lídr jedinečný.”

A připojuje i 3 možné typy lídrů:

 • Myšlenkový lídr – influencer, který otevírá lidem nové myšlenkové koncepty a možnosti pro další lidi.
 • Praktický lídr – přináší zlepšováky, “zkrášlováky” a realizuje skrze produkty nebo služby.
 • Emoční lídr – ukazuje lidem přijetí emocí v praxi a práci s nimi. 

Bez ohledu na to, zda ve svém pracovním životě opravdu řídí tým lidí nebo autobus. Tyto typy líderství se přirozeně mohou vyskytovat u influencerů, politiků, učitelů i rodičů… a přesahovat do jakékoli oblasti života.

Leadership totiž přirozeně praktikujeme nejen v práci, ale ve všech úrovních života. V našich mezilidských vztazích, výchově a podobně. Stejně jako umění prodeje, kde dětem prodáváme, co by si měly vzít na sebe nebo se snažíme ovlivnit složení rodinné večeře ve prospěch toho, co považujeme za nejlepší my.

Lídrem se tak může se stát každý, kdo to cítí v srdci. Ten, kdo vnímá své předpoklady už odmala i ten, který se na tuto cestu dostane v průběhu života.

Líderství je stav vědomí. Lídrem se tak může stát každý, kdo to cítí v srdci.

 

A nemusí to být jen cestou přijetí, ale naopak i skrze odpor k líderství. Za tím se může skrývat “jen” blok, po jehož odstranění zjistíme, že s námi v hloubi duše téma líderství ve skutečnosti rezonuje.

Základní kvality vědomého lídra a v čem tkví mistrně ovládnutý leadership

Vedle sebepoznání definuje význačné lídry i touha osobnostně růst a velká dávka empatie. Je pro ně důležitý nejen vlastní prospěch, ale i zájem o ostatní lidi. Mimochodem, i empatie se dá neustále rozvíjet.

Dalšími kvalitami lídrů jsou potom imaginace a z ní vycházející schopnost mít a upevňovat své vize a z nich tvořit jednotlivé mise.

Vize je to, co dotuje lídra energií. Lídr často vstupuje na neprobádaná území a vize mu pomáhá překonat určité obavy nebo únavu a podporuje ho na cestě. 

A v neposlední řadě i praktičnost – schopnost realizace akčních kroků vzešlých z představivosti a žití líderství v životě.

Mise je potom naplňovaná skrze dílčí cíle a i proto je důležitá představivost, kterou emocemi přenese na druhé. Právě při tomto přenosu dává lídr své vizi konkrétní podobu ve hmotě a přitahuje k sobě ostatní lidi, aby mu ji pomáhali budovat.

V jiné terminologii je vedení lídra schopnost lidi nadchnout pro společný cíl. Řízení je potom praktické vedení procesem a z něj vycházejících kroků.

 

Osobní magnetismus lídra

  Někteří lidé se s osobním charisma a přitažlivostí narodili, zatímco jiní se do své velikosti dostávají až cestou postupného naplňování jejich vizí. Čím více si lídr buduje vztah se svojí vizí, tím více se staví do své velikosti a upevňuje si osobní magnetismus.

  Jak svoji vizi na každodenní bázi přiživovat a budovat si svůj x-faktor?

  Zkus si jednoduché cvičení podle Janky Balážové (ve videu začíná koncem 37. minuty):

  • Najdi si klidnou chvilku a představ si verzi sebe, kterou chceš být za 5-10 let. Pokud máš s tímto problém, představ si člověka, který tě aktuálně inspiruje skrze jeho konkrétní kvality.
  • Nech na sebe působit, co tě na tvém ideálu oslovuje. Oprosti se od racionálního uvažování, spíše se na něj nalaď a do detailu vnímej jeho kvality. Jak se chová, jak dýchá, jaký má postoj…
  • Jakmile jsi na něj intenzivně naladěná, postav se, vykroč a s touto postavou a jejími kvalitami (dech, postoj, držení těla…) se plně ztotožni a vnímej, jak se cítíš. 
  • Následně nech své tělo zaujmout určitou pózu (gesto) na základě tvého aktuálního pocitu líderství.
  • Právě sis vytvořila fyzickou kotvu, kterou si můžeš v běžném životě pravidelně  připomínat. Tím v sobě vždy probudíš přesně ty kvality, které jsi do sebe vtělila.

   

  Jak aplikovat leadership do budování osobního brandu v podnikání

  Pokud člověk odchází ze zaměstnání do podnikání, cítí (po prvotním nadšení z rozhodnutí) nejspíš nejistotu a frustraci. Cesta ke stabilizaci vede přes nalezení vlastní jistoty. Ne té iluzorní, kterou nám poskytovatel zaměstnavatel.

  Budování jistoty a vztahu sama se sebou

  K vybudování vnitřní jistoty Janka doporučuje se realisticky a upřímně (ale bez zbytečné sebekritiky) podívat na to, jak si ve které oblasti z trojúhelníku níže stojíme. Tím se stáváme skutečně sebe-vědomými.

  Pyramida leadershipu

  Budování jistoty a vztahu sama se sebou

  Ptej se proto sebe sama:

  1. Jaká je má expertíza?
    • Vědomosti, zkušenosti, know-how…
  2. Jaká je má přirozenost?
    • Mé schopnosti, inteligence, talenty, kvality…
  3. Jak se chovám?
    • Sama k sobě, v mezilidských vtazích, v pracovním životě…
  4. Jaká je má identita? S čím se ztotožňuji?
    • Mé hodnoty, postoje, motivy, přesvědčení?

  ROLE KOUČE, TERAPEUTA, MENTORA…

  Pokud cítíme v jakékoli oblasti pochybnosti, je to ideální příležitost si je právě v této fázi vyřešit. Optimálně s průvodcem – koučem, terapeutem, mentorem. Někým, kdo nám na tu cestu posvítí a nenechá nás upadnout do přílišné sebekritiky nebo netrpělivosti. 

   

  Hledání vlastní vize

  V začátcích podnikání je také skvělá příležitost si vyjasnit, co konkrétně chci v životě dělat. Obzvlášť, pokud je naše vize zatím mlhavá a vnímáme potřebu si ji vyjasnit a začít ji naplňovat. 

  Pokládejme si proto otázky:

  1. Co miluji dělat? Kde je totiž láska, tam je i naplnění vize.
  2. Co “musím” dělat, protože to v srdci cítím a nedovedu si představit nic jiného?
  3. Jaké potřeby ve světě vnímám, že potřebují naplnit a já to můžu udělat?

  Tím si zásadním způsobem pomáháme vizi definovat a svá zjištění tak můžeme následně přenést do brandových hodnot a identity.

  V tuto chvíli nemusíme být úplně konkrétní (např. chci dělat kariérní poradenství), stačí si připravit půdu a otevřít se budoucí realizaci.

    

   “Já miluji umožňovat lidem střetávat se s jejich potenciálem, protože sama tuto úžasnou zkušenost mám. A mám obrovskou touhu šířit to dále, aby se každý mohl zamilovat do sebe a všech vrstev, které v sobě má,” uvádí Janka na svém příkladu.

   Jančina tužba a “mus” je toto sdílet – i přesto, že musela překonat své strachy a překážky, které jí blokovaly (strach být vidět a podobně), ale právě její vize je pro ni velkou motivací.

   Rezonuje s velkou potřebou lidstva, abychom se přesměrovávali z čistého individualismu do svého srdce. Proto provází lídry k tomu, aby mohli mít pozitivní dopad na své okolí.

   A jakou vizi máš ty?

    

   Co je potřeba pro rozvoj a dlouhodobé udržení vlastního leadershipu

   V líderství jde primárně o cestu, kdy se ze závislosti přesouváme skrze sebepoznání do vnitřní nezávislosti a transformujeme se. 

   Díky svému podnikání a více čí méně komplikovaným mezilidským vztahům máme neustálý přísun “materiálu”, který si zpracováváme, a na jehož základě měníme své závislosti v nezávislosti a přehodnocujeme své reakce.

   Proto je důležité vnitřně přijmout, že tento růst není lineární ani bezbolestný. Nejedná se však o trýznivou, toxickou bolest. Naopak, je to bolest růstu a pokud do ní vejdeme a prožijeme ji, zažijeme silné okamžiky přerodu housenky v motýla. 

   A pak se ze stavu vnitřní nezávislosti dostaneme do stavu vzájemné závislosti – synergických vztahů, kam vstupujeme na základě empatie vůči každé lidské bytosti. Nejdříve však potřebujeme být empatičtí k sobě, až pak si můžeme dovolit vytvářet bezpečné prostředí pro rozvoj ostatních lidí. Nebudeme potřebovat za každou cenu zářit, ale vytvoříme prostředí pro rozvoj potenciálu každého z našeho okolí.

   Líderství však není ideál, vůči kterému se máme cítit pod tlakem. Je to naopak přirozenost. Proto si ho dovolme a těšme se na každý nový den!

   “Byznys je krásný prostor, kde se neničí lidské životy, ale je to nádherná, expanzivní energie, kde se můžou zhmotňovat ty nejkrásnější hodnoty a vize každého jednoho z nás,” uzavírá Jana Balážová toto téma.

    

   Pravé líderství je prostě o nás, o našem nitru a o tom, jak si dokážeme naslouchat a rozvíjet se. Nejprve potřebujeme projevit soucit a pochopení sami sobě, abychom ho dokázali poskytovat ve vztazích. Až ve chvíli, kdy si vyřešíme své závislosti a staneme se nezávislými, můžeme začít směřovat k vzájemné závislosti a budovat synergické vztahy. A tím se stát vědomými líderkami.

   Cítíš, že na cestě k úspěchu a vlastní síle bys využila podporu dvou zkušených byznys mentorek? Jsme tu pro tebe.

   Právě podpora žen a rozvíjení jejich potenciálu je misí LA Schola.

   Ochutnej náš přístup a naše know-how v Business Boost Clubu LA Schola, ať se pak můžeš snáze rozhodnout, jak naše společná cesta bude pokračovat.

   V BBC najdeš ověřené strategie, díky kterým naše klientky vydělaly už více než 30 mio.

   Kromě toho se díky vychytaným technikám můžeš podívat na svůj mindset, organizaci práce, základy marketingu a plno dalších témat, díky kterým tvůj byznys dostane pevné základy, ze kterých může bezpečně vyrůst až do nebes.

   Pro svoje místo v klubu si pojď TUDY.